Nyheter

NYHETER


3. oktober 2022

Styret har sendt ut nyhetsbrev og oppdatert havnereglement. Dokumentene finnes i dokumentarkivet.


18. mai 2022

Styret har revidert dokumentet som beskriver retningslinjer for foreningens virksomhet. Oppdatert versjon er distribuert på epost og finnes i dokumentarkivet.


9. mai 2022

Protokoll fra årsmøtet er godkjent og sendt ut. Finnes også i dokumentarkivet.


30. april 2022

Takk for strålende innsats og god stemning under dagens dugnad.


2. april 2022

Årsmøtet holdes 1. mai. Innkalling er nå sendt ut. Dokumentene finnes i dokumentarkivet.


24. mars 2022

Etterspørselen etter plasser i kajakkstativet overgår kapasiteten. Styret har identifisert egnet sted for et nytt stativ. Frivillge til å være med å bygge nytt stativ bes melde seg til Tomas.


13. mars 2022

Dykkere har undersøkt bryggeanleggets tilstand under vann uten å finne noe som må utbedres.

Eier bes om å fjerne gummibåten som ligger på nordre brygge.


22. februar 2022

Styret har sendt ut nyhetsbrev. Finnes også i dokumentarkivet.


22. august 2021

Facebook-gruppen Øddø Brygga har åpnet for at også ESF-medlemmer kan bli med. Gruppen egner seg for rask og uformell deling av informasjon og bilder blant de som tilhører ESF og BRF Öddö Brygga. Styret vil fortsatt bruke epost som kommunikasjonskanal for å sikre at alle får tilgang på informasjonen fra styret.


11 og 27. juli 2021

Styret minner om at havnereglementets størrelsesbegrensninger også gjelder for eventuelle båtgjester, og at privat utstyr skal lagres inne i den enkeltes sjøbod. 


20. mai 2021

Informasjon om ny vaktmesteravtale er sendt ut. 


9. mai 2021

Protokoll fra årsmøtet er sendt ut. Finnes også i dokumentarkivet.


12. april 2021

Innkalling til årsmøtet er sendt ut. Finnes også i dokumentarkivet.


18. mars 2021

Årsmøtet vil bli holdt digitalt tirsdag 4. mai kl 19:00. Det vil bli mulig å stemme via post/epost.

Oppdaterte fordelingslister for båtplasser, sjøboder og kajakkstativ finnes i dokumentarkivet. Ledige utleieplasser tildeles etter først-til-mølla-prinsippet.


17. februar 2021

Styret minner om at frist for å sende inn motioner til årsmøtet er 28. februar. Frist for søknad om ekstra båtplass for sesongen 2021 er 12. mars.


5. desember 2020

Frivillige blant de fastboende på området har den senere tiden gjort en betydelig jobb med å fjerne trær, busker og kratt flere steder på fellesområdene. Tusen takk for innsatsen! Vi har lastet opp en video så alle kan se hvor fint det har blitt langs grusveien ned mot sjøen.


7. september 2020

Styret har sendt ut nyhetsbrev. Finnes i dokumentarkivet.


14. mai 2020

Protokoll fra årsmøtet er sendt ut og finnes også i dokumentarkivet.


8. april 2020

Styret har sendt ut innkalling til årsmøte søndag 3. mai kl 16:00. Innkallingen med vedlegg finnes også i dokumentarkivet.


De norske tiltakene mot corona-viruset hindrer styret og våre norske deleiere i å møte opp fysisk i Strömstad. Årsmøtet vil derfor bli avholdt som et rent digitalt møte slik at alle kan delta hjemmefra. Detaljer framgår av vedlegg til innkallingen.


26. mars 2020

Styret har sendt ut et nyhetsbrev. Finnes i dokumentarkivet.


21. februar 2020

Styret har sendt ut et kort nyhetsbrev. Frist for å søke om ekstra båtplass for sesongen 2020 er 20. mars. Dugnad og årsmøte planlegges helgen 2. - 3. mai.


12. januar 2020

Styret har sendt ut sin oppsummering fra høringen om foreningens retningslinjer. Oppsummeringen og høringsinvitasjonen finnes i dokumentarkivet. Vi minner samtidig om at fristen for medlemmer til å levere eventuelle motioner til årsmøtet er 29. februar.


25. november 2019

Styret inviterer alle til å si sin mening om styrets forslag til retningslinjer for foreningens virksomhet. Dokumentene er sendt alle deleierne på epost og finnes også i dokumentarkivet. Svarfrist 1. januar. 


22. september 2019

Styret minner om at båtopplag ikke er tillatt på parkeringsplassene. 


13. september 2019

Husk å skrape ren flottørene på utriggerne før vinteren. 


10. juli 2019

Det er satt opp badestiger på enden av begge flytebryggene. Styret minner samtidig om at alle må huske å skrape ren flottørene på utriggerne på begge sider av båtplassen sin i løpet av sesongen. 


17. juni 2019

Havnereglementet er oppdatert. Det er innført forbud mot røyking og annen ild i sjøbodhusene, og det er innført forbud mot oppbevaring av gass i sjøbodene i tråd med svenske forskrifter. 


15. juni 2019

Alle plasser i kajakkstativet er nå tildelt, og vi har fått forespørsler fra enda flere. Samtidig ser vi at mange av plassene i stativet enda ikke er tatt i bruk. Styret oppfordrer derfor de som har fått tildelt plass, men som ser at de likevel ikke kommer til å benytte den, om å si fra seg plassen slik at andre kan få overta den.


9. juni 2019

Styret har sendt ut nyhetsbrev etter befaring for å vurdere hvordan havnereglementet etterleves og om det er behov for endringer i reglene. Dokumentene finnes i dokumentarkivet. I etterkant er det innført forbud mot røyking i sjøbodhusene. Der vi har notert avvik
vedr fortøyningene har båteierene fått en separat epost med oppfordring om å rette opp i forholdet.


5. mai 2019

Representanter for 10 av foreningens 24 delägarfastigheter møtte til årsmøtet 2019. Dokumentene finnes i dokumentarkivet.


1. april 2019

Utleieplasser er nå fordelt på søkerne. Det finnes fortsatt en smal utleieplass ledig. 


23. februar 2019

Styret har sendt ut oppdaterte fordelingslister for båtplasser, sjøboder og kajakkstativ. Husk at siste versjon alltid finnes i dokumentarkivet. 


6. februar 2019

Styret har sendt ut nyhetsbrev, finnes i dokumentarkivet. 

 

20. november 2018

Bryggeendringen er gjennomført og et av våre medlemmer har delt sine bilder av anlegget etter ombyggingen. 

 

29. oktober 2018

Styret har sendt ut oppsummering og konklusjoner fra høringen. Dokumentet finnes også i dokumentarkivet. Det opplyses samtidig om at leverandøren planlegger å starte arbeidet med anlegget i løpet av uke 45.

 

7. oktober 2018

Styret har sendt sin innstilling vedr fordeling av båtplasser og revidering av havnereglement på høring til alle brukere av anlegget. Dokumentene finnes også i mappen Informasjonsbrev i dokumentarkivet. Høringsfrisen er 21.oktober, og styret oppfordrer alle til å svare.

 

17. september 2018

Det vil bli anlagt en fartshump nedenfor krysset mellom Södra Bredfjällsväg og Öddö Bredfjällsväg en av de nærmeste dagene. Målet er at den skal bidra til å lede overflatevann til drenneringskummen like ved, i tillegg til å redusere farten på biltrafikken.

 

3. september 2018

Det blir dugnad på bryggeanlegget og grusveien lørdag 29. september. Oppmøte på snuplassen kl 10:00. Meld dere på og si hva dere kan bidra med ved å svare på Mortens epost.

 

27. august 2018

Styret har sendt ut nyhetsbrev om hva som må gjøres i forkant av bryggeendringen. Siste frist for å fjerne båtene fra bryggeanlegget er 5. oktober.

 

26. juli 2018

Husk å skrape flotørene til bommene på begge sider av båtplassen din fri for skjell og groe i løpet av sesongen.

 

8. juni 2018

Det inviteres til sommerfest i Södra Bredfjällsväg 2, lørdag 23. juni kl 18:00. Invitasjonen finnes i dokumentarkivet.

 

22. mai 2018

Protokoll fra årsmøtet er sendt ut. Finnes også i dokumentarkivet.

 

13. mai 2018

Styret har fordelt plasser i kajakkstativene blant søkerne. Ledige plasser tildeles fortløpende til eventuelle nye søkere. Fordelingslister for båtplasser, sjøboder og kajakkplasser er distribuert til brukerne og vil bli hengt opp på brygga. Oppdaterte lister holdes tilgjengelig i dokumentarkivet.

 

3. mai 2018

Nå har det kommet på plass kajakkstativ med plass til 24 kajakker. De som ønsker plass må søke innen 10. mai. Nyhetsbrev om saken ble  sendt ut i dag og finnes i dokumentarkivet.

 

1. mai 2018

Informasjon om årets vårdugnad er sendt ut. Meld dere på til Geir innen 8. mai så vi vet hvor mange som kommer.

 

29. april 2018

Styret har distribuert en beskrivelse av hvordan foreningen behandler personopplysninger om våre medlemmer og brukere av anleggene, og ber om samtykke fra brukerne til å behandle personopplysningene som beskrevet. Svarfrist er satt til 12. mai. Beskrivelsen og samtykkeskjemaet finnes i dokumentarkivet.

 

21. april 2018

Årsmøtet holdes søndag 13. mai. Innkalling er sendt alle medlemmer på epost og finnes også i dokumentarkivet.

Vi minner også om årets vårdugnad som holdes lørdag 12. mai.

 

20. mars 2018

Årets vårdugnad holdes lørdag 12. mai og årsmøtet blir søndag 13. mai. Hold av datoene. 

 

2. mars 2018

Styret opplyser om at bryggeendringene ikke lar seg gjennomføre i forkant av 2018-sesongen, men at man sikter på å gjennomføre dem til høsten.

 

2. februar 2018

Styret har sendt ut nyhetsbrev. Finnes i dokumentarkivet.

 

1. desember 2017

Styret har sendt ut nyhetsbrev. Finnes i dokumentarkivet.

 

7. september 2017

Tidspunkt for dugnaden på grusveien endres til 14. og 21. oktober. Møt opp den dagen som passer best.

 

4. august 2017

Styret har sendt ut nyhetsbrev (finnes i dokumentarkivet). Det blir dugnad på grusveien ned til bryggene lørdag 2. og søndag 3. september.

 

22. mai 2017

Protokoll fra årsmøtet er sendt ut. Alle dokumenter fra årsmøtet finnes i dokumentarkivet.

 

13. mai 2017

Dagens dugnad ble en stor suksess. Tusen takk til alle som la ned en formidabel arbeidsinnsats og bidro til en hyggelig opplevelse underveis.

 

22. april 2017

Det inviteres til dugnad lørdag 13. mai. Oppgavene er gjenstående maling av sjøboder og opprydding i kvist og kratt. Oppmøte kl 9 i enden av Ramnekroksvägen. Gi svar om deltakelse innen 7. mai.

 

21. april 2017

Innkalling til årsmøtet 14. mai er sendt ut. Dokumentene finnes også i dokumentarkivet.

 

29. mars 2017

Styret har sendt ut nyhetsbrev og oppdatert fordeling av båtplasser og sjøboder for 2017-sesongen. Det blir dugnad lørdag 13. mai og årsmøtet holdes søndag 14. mai.

 

9. mars 2017

Det har kommet rapporter om flere tilfeller av tyveri og innbrudd som har rammet hus/hytter lenger nord på Norra Öddö. Se nyhetsoppslag på nettsiden til Långestrands samfällighetsförening som ber folk være oppmerksomme.

 

21. februar 2017

Styret har sendt ut nyhetsbrev om forslag til endring av flytebryggene, båtplassfordeling 2017, havnereglement, skader på midtre flytebrygge, klargjøring for bygging av nye sjøboder og bruk av nedre parkeringsplass. Nyhetsbrevet finnes i dokumentarkivet.